درباره ما

ارزش‌های مجموعه میلاد موتور

اعضای مجموعه میلاد موتور، ارزش‌های حرفه‌ای خود را در تمامی جنبه‌های فعالیت و تعامل با کلیه ذینفعان درنظر می‌گیرند.
کرامت انسانی سرلوحه تمامی کارهای ما بوده و نحوه تعامل با همکاران، مشتریان و جامعه متاثر از آن است.
تفکر، گفتار و رفتار ما حرفه‌ای بوده و پویایی‌های کار تیمی ما چابک، منعطف و نوآورانه است.
ما بر این باوریم که وقتی نیت خیر، همدلی، تعهد، پشتکار و نظم؛ با تعلق خاطر به کار، خوش‌بینی و لذت از انجام آن همراه شوند، بدون شک در هر آنچه انجام می‌دهیم به موفقیت دست خواهیم یافت. این دو بعد ارزشمند، به مثابه دو بال پرواز ما هستند.
در مجموعه میلاد موتور، تعهد به تنوع، احترام، رفتار صحیح سنگ بنای ارزش ما است که برای کسب و کار ما بسیار مهم است. ارزش‌ها و نیازهای متنوع مشتریان را در اولویت کارهای خود قرار می‏دهیم و در راستای برآورد کردن آنها همه ی تلاش خود را می کنیم.