شرایط فروش

1. تمامی هزینه های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده میلاد موتور میباشد.
2. هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده مجموعه میباشد.
3. حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط مجموعه تأمین و پرداخت می‏گردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت می‏باشد.
4. متقاضیان خرید خودرو مکلف می‏باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی معرفی شده از سوی شرکت میلاد موتور (سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق، شرکت میلاد موتورهیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.
5. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می‏باشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد.
6. در شرایط خرید اقساطی، پرداخت هزینه بیمه بدنه یک ساله به عهده خریدار میباشد که بیش از تحویل خودرو، نقداً دریافت خواهد شد.
7. در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار می‏باشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
8. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (30 روز کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه يکساله (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
9. در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت (بیش از 30 روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده در زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
10. در شرایط خرید اقساطی، سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت میلاد موتور می‌باشد.